OFERUJEMY:

  • PROJEKTOWANIE I KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ PARKÓW LINOWYCH:

- na drzewach,
- na palach,
- oraz trasy dziecięce siatkowe.

Nasze parki linowe wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 15567-1 i 2 PL.

Poruszając się po parku klienci stosują w nim zasady poruszania się na wysokości zaczerpnięte z alpinizmu, wszystkie
zasady bezpieczeństwa oparte są o najnowsze trendy z tej dziedziny.
System asekuracji jest zgodny z zasadami bezpieczeństwa i kanonami alpinizmu.

W trosce o ochronę środowiska w parkach budowanych na drzewach montaż poszczególnych elementów jest
wykonany tak aby nie uszkodzić drzewa. Podesty montowane są metodą na ścisk, a liny stalowe osadzane
na specjalnie przygotowanych podkładkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień i pozwalają na
swobodny przepływ soków pod korą.

  • Zaopatrzenie parku linowego w sprzęt do asekuracji osobistej zabezpieczający przed upadkiem
    z wysokości zgodny ze znakiem CE.

W skład zestawu wchodzi: uprząż, karabinki automatyczne, ląże, kaski i bloczki zjazdowe przeznaczone do lin
stalowych

  • Szkolenie personelu parku.

Szkolenie pracowników prowadzone jest przez instruktora wspinaczki skałkowej oraz ratownika TOPR.

Szkolenie składa się z:
- zapoznania ze sprzętem alpinistycznym wykorzystywanym w parku linowym,
- nauki prowadzenia szkolenia dla klientów parku linowego,
- nauki wiązania węzłów niezbędnych do wykonywanej pracy,
- technik pokonywania przeszkód,
- zasad BHP w miejscu pracy,
- technik ewakuacji klientów z przeszkód.

Potwierdzeniem odbycia kursu jest wydany certyfikat ukończenia szkolenia..